Κορύλλων 2 (Περιοχή Κάστρου), Τ.Κ. 26225, Πάτρα | Δ/ντρια: Βιολέττα Κοντούδη - Σιγάλα
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Στα μελλοντικά μας σχέδια περιλαμβάνονται διάφορα προγράμματα και άλλες δράσεις όπως:

  • Σχολές Γονέων
  • Ανάπτυξη του Ιατροπαιδαγωγικού
  • Προγράμματα ομαδικής ψυχοθεραπείας
  • Ανοικτές ομιλίες σε 15θήμερη βάση με θέματα που αφορούν στην εξέλιξη του παιδιού από την προ- και περιγεννητική περίοδο μέχρι το τέλος της εφηβείας.